ขอความเป็นธรรม ทต.กะรนชะลอประมูลร้านค้า

พิมพ์

เมื่อวันที่ 3 ธันวาคม 2558 บริเวณศาลากลางจังหวัดภูเก็ต กลุ่มพ่อค้าแม่ค้า ซึ่งเช่าอาคารบริเวณวงเวียนราษฎร์สุขสันต์ สวนสาธารณะหนองหานกะรน คลองปากบาง และจุดชมวิวสามหาด ที่อยู่ในความดูแลของเทศบาลตำบลกะรน และจะหมดอายุสัญญาเช่าในช่วงเดือนธันวาคมนี้ จำนวนประมาณ 30 คน จากร้านค้าทั้ง 4 จุดรวมประมาณ 50 ร้านค้า ได้เดินทางมายื่นหนังสือต่อทางจังหวัดภูเก็ต

เพื่อขอความเป็นธรรม และให้เจรจากับเทศบาลตำบลกะรน ให้ชะลอหรือยับยั้งการเปิดซองประมูลอาคารต่างๆ ในพื้นที่ดังกล่าวข้างต้น ด้วยเกรงว่าจะมีกลุ่มนายทุนมาประมูลอาคารดังกล่าวและนำมาปล่อยเช่าให้กับชาว บ้านในราคาที่สูงจนไม่สามารถรับได้ เนื่องจากกลุ่มพ่อค้าแม่ค้าเหล่านี้ได้ประกอบอาชีพค้าขายในพื้นที่ต่างๆ ดังกล่าวมาเป็นเวลานาน และอาจจะสู้นายทุนไม่ได้ ทำให้ได้รับความเดือดร้อนในการประกอบอาชีพ 

โดยมีนายโชคดี อมรวัฒน์ รองผู้ว่าราชการจังหวัดภูเก็ต ได้พูดคุยกับกลุ่มชาวบ้าน และให้มีการส่งเรื่องให้กับทางศูนย์ดำรงธรรมจังหวัด เพื่อหารือกับทางเทศบาลตำบลกะรน และหาทางออกกับเรื่องที่เกิดขึ้น เพื่อลดผลกระทบที่จะเกิดกับชาวบ้าน