ร่วมรับเที่ยวบินปฐมฤกษ์สายการบิน Eurowings

พิมพ์


เมื่อเวลา 04.00 น.ของวันที่ 19 ธันวาคม 2558 ที่ห้องผู้โดยสายข้าเข้าระหว่างประเทศ ท่าอากาศยานนานาชาติ จังหวัดภูเก็ต นางมนฤดี เกตุพันธุ์ ผู้อำนวยการท่าอากาศยานภูเก็ต พร้อมด้วยนายอุทิศ ลิ่มสกุล ผู้ช่วยผู้อำนวยการการท่องเที่ยวแห่งประเทศไทย สำนักงานภูเก็ต และเจ้าหน้าที่ในส่วนที่เกี่ยวข้อง ได้ร่วมให้การต้อนรับเที่ยวบินปฐมฤกษ์สายการบิน Euro wings ซึ่งเป็นสายการบินในเครือ Lufthansa

โดยมีเส้นทางบินจากเมืองโคโลญจน์ (เยอรมนี) มาลงที่ท่าอากาศนานาชาติจังหวัดภูเก็ต ประเทศไทย ทั้งนี้เที่ยวบินแรกสายการบิน Euro wings ได้เริ่มบินจากเมืองโคโลญจน์ เมื่อวันที่ 18 ธันวาคม 2558 และมาถึงท่าอากาศยานนานาชาติจังหวัดภูเก็ตในวันที่ 19 ธันวาคม 2558 ในเวลาประมาณ 04.00 น. ด้วยเครื่องบิน Airbus A330 ขนาด 380 seat ซึ่งจะมีการบิน 2 วัน ต่อ สัปดาห์ คือ วันเสาร์ และ วัน อังคาร 

จากนั้นในเวลา 06.00 น.ของวันเดียวกัน นางมนฤดี เกตุพันธุ์ ผู้อำนวยการท่าอากาศยานภูเก็ต พร้อมด้วยนายอุทิศ ลิ่มสกุล ผู้ช่วยผู้อำนวยการการท่องเที่ยวแห่งประเทศไทย สำนักงานภูเก็ต และเจ้าหน้าที่ในส่วนที่เกี่ยวข้อง ได้ประกอบพิธีเปิดเที่ยวบินปฐมฤกษ์ จากจังหวัดภูเก็ต ไปยังเมืองโคโลญจน์ ด้วย