กาชาดและรพ.กรุงเทพมอบขาเทียม

พิมพ์

กาชาดและรพ.กรุงเทพมอบขาเทียม 

นพ.บดินทร์ ละเอียด รองผู้อำนวยการ รพ.กรุงเทพภูเก็ต และปารียา จุลพงษ์ ผู้จัดการฝ่ายกิจสาธารณะ ให้การต้อนรับ นายตรี อัครเดชา ผู้ว่าราชการจ.ภูเก็ต พร้อมด้วย นลินี อัครเดชา นายกเหล่ากาชาด จ.ภูเก็ตและคณะ ในโอกาสแสดงความยินดี กับนายสุเทพ กำเนิดตัน อายุ 70 ปี ที่ได้รับขาเทียมใหม่ ณ โรงพยาบาาลกรุงเทพภูเก็ต ซึ่งเป็นการร่วมมือกันระหว่างเหล่ากาชาดจ.ภูเก็ต ศูนย์กายอุปกรณ์เทียม (Scandinavian Orthopaedic Laboratory) และรพ.กรุงเทพภูเก็ต ทำให้กลับมาใช้ชีวิตได้ตามปกติ มีคุณภาพชีวิตที่ดีขึ้น